Друпал България ще се управлява от борд

Друпал България ще бъде управлявана от борд, който включва хората допринесли най-много за фондацията. Бордът е вътрешна структура, чиято цел е да отвори организацията за по-широк кръг от хора, споделящи целите за популяризиране и насърчаване на ползването Друпал в България, консолидиране на общността на разработчиците и потребителите на Друпал в България и създаването на контакти със съмишленици от други страни. Бордът на фондацията определя стратегията за развитие на фондацията, дава предложения за разходване на средствата на фондацията с оглед постигане на нейните цели и при необходимост, назначава или освобождава служители, нужни за нормалното функциониране на фондацията.

За членове на борда бяха избрани:

  • Васил Бойчев
  • Иво Радуловски
  • Калин Лиловски
  • Калин Чернев
  • Калоян Петров
  • Николай Игнатов
  • Христо Атанасов

Стани част от Друпал България. Ако имаш идеи за развитие на общността се свържи с нас.