Elasticsearch Connector - Нова еко система в Друпал

Elasticsearch connector

Много от нас в Друпал обществото и в "Elasticsearch" обществото, наблюдаваме с интерес изгряването на новия модул "Elasticsearch Connector" и неговото развитие. Използвайки официалната "PHP" библиотека за "Elasticsearch" този модул е създаден с идеята да се изгради цяла еко система за "Elasticsearch" в Друпал с набор от модули, пакетирани в един. Изглежда този нов модул има пълния потенциал да се превърне в напълно работеща връзка между света на Друпал и този на "Elasticsearch". Научете повече за "Elasticsearch" тук: http://www.elasticsearch.org/

Николай Игнатов, член на борда на директорите на Фондация Друпал България, води разработката на "Elasticsearch Connector" модула, който повишава своята популярност и  подобрения всеки ден, благодарение на Николай и на Друпал общността. 

Ето някои от текущите функционалности, които включват създаване и управление на клъстери през потребителския интерфайс на Друпал.

Elasticsearch Watchdog ви позволява да използвате Elasticsearch, за да запазите вашите "watchdog" съобщения, повече филтри с групиране, автоматично изтриване на стари логове използвайки Elasticsearch TTL и още. 

Search API интеграция - позволява да използвате Elasticsearch като крайна точка за запазване на информацията, групиране, автоматично довършване на думи и функцията "още като тези". Модулът се разработва активно и скоро очаквайте още функции, които се предоставят от Elasticsearch. 

Views интеграция - можете да взимате всякаква информация, съдържаща се в клъстъра без да е необходимо тя да бъде добавена в Друпал. 

Elasticsearch Connector е несъмнено все още млад и е голяма задача, когато се придържаме към структората на Друпал и въпреки че не всички функционалности на Elasticsearch са интегрирани, бързината на развитие на модула е обещаваща. 

Вижте документацията на Elasticsearch Connector за повече информация.