First major Drupal Meeting in Bulgaria / Sofia

Дългоочакваното активизране на Друпал общността в България вече е факт. Предстой първота голяма организрана среща в София, която ще събере някои от най-изявените експерти, които са ангажирани с Друпал общността.

Срещата е една добра възможност за среща на разработчици и фирми. Ще бъде анонсирано създаването на организация, която да подкрепя членовете на ощността и ще работи за популяризиране на софтуерната система Друпал. 

За повече информация: "Друпал Среща 17.04.2010" или Друпал потребителска група България

Друпал е една от най-популярните системи за управление на съдържанието в световен мащаб, която продължава да се развива с много бързи темпове. Расте както броят на инсталациите и фирмите, които използват Друпал, така и броят на разработчиците и новите функции на системата.

Друпал е широко използван софтуер, използван от много индивидуални потребители, фирми и институции. За развитието на системата работят хиляди разработчици по целия Свят и стотици хиляди потребители много, от които във фирми използващи Друпал или свободни консултанти. За кратко време Друпал се превърна в най-добрата система за управление на съдържанието в Света.