Излезе Drupal 8 !

Днес излезе версия Drupal 8.0.0, първия официален  рилийз на Drupal 8! Това е най-мащабното обновление в цялата история на Drupal, нашата система за управление на съдържанието с отворен код. Ето няколко от стотиците подобрения в системата Drupal 8:

 • Вградена поддръжка на what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG)
 • Подобрено моделиране на entities, fields и views със средствата на системата
 • Къстамизиране на контент страниците, както и на формите и страниците на административния интерфейс
 • Пълна възможност за превод и локализация с вградените инструменти на системата
 • Надеждно управление на конфигурацията за сигурен и безпрепятствен прехвърляне на промени между различни среди
 • Mobile-first, responsive, HTML5 фронт-енд
 • REST - първият вграден уеб сервиз
 • Подобрен достъп и WAI-ARIA съвместимост
 • Съвременни PHP стандарти и практики, с интегрирани често използвани библиотеки, като  Composer, Symfony2, Guzzle и Twig
 • Осезаемо подобряване на производителността на фронт-енд частта
 • Подобрено кеширане и безпроблемна интеграция с CDNs и reverse proxies
 • Пълна съвместимост с PHP7 и базите PostgreSQL и SQLite

...И много други!