Клуб "Компютърни науки" е партньор на Друпал България

Студентски съвет по компютърни науки е партньор на Друпал България

Друпал България има удоволствието да представи първия си партньор за проекта Drupal Roadshow -  клуб "Компютърни науки" към Американски университет България!

Клуб "Компютърни науки" (ККН) е студентска организация, част от департамента по компютърни науки към Американски университет България. Целта на ККН е да подобри комуникацията между студентите по компютърни науки, и да ги насърчи да придобият практически опит, който да развие уменията им. ККН отговаря за организирането на академични и социални мероприятия за студенти от департамента, и им дава насоки при нужда от всякаква информация свързана с факултета.

Добре дошли сте да се присъединете към първото събитие от проекта Drupal Roadshow в Благоевград за да се запознаете с представители на клуба!