Kubair Shirazee на Drupal Camp Sofia 2015

Друпал България има удоволствието да представи кийноут лектора за тазгодишния Друпал Камп. Kubair Shirazee е ИТ консултант над 15 годишен опит. Той предоставя услуги за управителните бордове на компании, изпълнителни директори и предприемачи. Опитът му е предимно в големи мултинационални компании, водещи дигитални агенции и компании за иновативни продукти и услуги. Извън професионалната сфера Kubair едоброволец в програми за социална промяна и обучава екипи за ползването на гъвкави методологии за управление на проекти в неправителствения сектор.

Kubair Shirazee ще представи сесията Open source and cloud beyond tech. В нея той ще разгледа как Друпал общността може и трябва да спомогне за обществените промени, какви са ефектите от променящата се среда и облачните технологии върху обществото ни и как да се възползваме от тези промени отвъд технологичния аспект, за да изградим едно силно и здраво общество.   .