Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Проектът Друпал Роудшоу продължава да набира органзиационни партньори. Най-новият ни партньор в начинанието Друпал Роудшоу Пловдив е Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив, които ни подкрепят в начинанието да достигнем до студентите в ТУ-Пловдив.

Няколко думи за организацията: студентски съвет (СС) е органът, който защитава интересите на студентите, грижи се за материалната база и социално-битовите условия към учащите. Той влияе пряко върху решенията, които ТУ София – филиал Пловдив взима. Чрез становищата, които се пускат от СС, се подобрява качеството на образование и социално-битовите условия в университета. Повече информация можете да намерите на официалната им страница.