Суит Лемън България спонсорира Друпал България

Суит Лемън България е компания, работеща за развитието на уеб комуникацията.  Наши клиенти са както малки и средни фирми, така и неправителствени организации и големи корпорации, базирани предимно в Европа.

Предлагаме услуги в сферата на разработване на:

  • интерфейс, съобразен с изискванията на потребителите
  • сложни интернет приложения
  • Друпал Интернет страници

За нас ценност са хората, с които работим. Човешкият принос е необходим за всяко нещо, което правим независимо дали става дума за методология на работа или за взаимоотношения между колеги.


Това, което ни обединява е страстта към Интернет и иновациите. Вярваме, че Интернет е в основата на комуникацията и сътрудничеството между хората. Помагаме на клиентите и партньорите си да общуват и отправят своите послания посредством Интернет пространството.


За тази цел ползваме различни инструменти и софтуерни продукти. Основният ни избор е Друпал. Защо? Всеки от нас има своите субективни причини – чист код, надеждност и качество на продукта, леснота при ползване... Просто наистина най-доброто на пазара с оглед на многобройните награди и получени признания.  


Руди ван ден Босъ

Управляващ директор