Blagoevgrad

Клуб "Компютърни науки" е партньор на Друпал България

Студентски съвет по компютърни науки е партньор на Друпал България

Друпал България има удоволствието да представи първия си партньор за проекта Drupal Roadshow -  клуб "Компютърни науки" към Американски университет България!

Subscribe to RSS - Blagoevgrad