Drupal 8

Дивото

Divoto.bg е официалният сайт на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България".

Системата представлява онлайн издание, където всички местни сдружения в цяла България, общо 150 на брой, имат възможност да публикуват новини и статии относно своите дейност и постижения.

"Дивото" събира всекидневно новини и публикации от български и световни медии, както и от други източници, за природата и човешките дейности в нея, включително лова и риболова.

Български
Subscribe to RSS - Drupal 8