Drupal Roadshow

Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Проектът Друпал Роудшоу продължава да набира органзиационни партньори. Най-новият ни партньор в начинанието Друпал Роудшоу Пловдив е Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив, които ни подкрепят в начинанието да достигнем до студентите в ТУ-Пловдив.

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Европейски център за иновации, образование, наука и култура

Имаме удоволствието да ви представим "Европейски център за иновации, образование, наука и култура”, които ни партнират в организацията на проекта Друпал Роудшоу Габрово.

Клуб "Компютърни науки" е партньор на Друпал България

Студентски съвет по компютърни науки е партньор на Друпал България

Друпал България има удоволствието да представи първия си партньор за проекта Drupal Roadshow -  клуб "Компютърни науки" към Американски университет България!

Subscribe to RSS - Drupal Roadshow