Plovdiv

Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Проектът Друпал Роудшоу продължава да набира органзиационни партньори. Най-новият ни партньор в начинанието Друпал Роудшоу Пловдив е Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив, които ни подкрепят в начинанието да достигнем до студентите в ТУ-Пловдив.

Subscribe to RSS - Plovdiv