Test

Simplytest.me - тестове на модули и дистрибуции

Какво е това?
Simplytest.me ви помага на намерите подходящ модул, тема или дистрибуция, която отговаря на нуждите ви. 
Този сайт ви предоставя възможност да тествате функционалността на всеки модул и/или дистрибуция, преди дори да го свалите...

Subscribe to RSS - Test